نقد انیمیشین زندگی جاودان

نقد انیمیشین زندگی جاودان
دنیای خارج
نقطه ابتدایی انیمه با ادب زیاد بالایی به نمایش در می آید , در‌این بخش با این که اشارات کوچکی به شخصیت‌های انیمه می شود , البته صرفا نکته قابل توجه ماجرا دنیایی است که شخصیت‌ها در آن معاش می نمایند و به نوعی انیمه برای این که بتواند رابطه خیر فی مابین مخاطب و روایت به وجود آورد ابتدا به معرفی دنیای خویش می پردازد . با این که معاش شخصیت‌ها در بخش ابتدایی زیاد اهمیت دارااست , ولی روایت نمی‌تواند صرفا درین بخش به معرفی آن بپردازد و درواقع آشنایی معاش و چه بسا خویش شخصیت‌های انیمه نکته‌ای است که تا پایان انیمه پاسخ آن کامل شدن می گردد . پیچش فراوان زیبایی در بخش ابتدایی انیمه به‌وجود میاید و همین پیچش نیز مقدمه‌ای برای استارت ماجرا می گردد .

wallpaper Maquia 1
ماکیا شخصیت حساس

نقش در معاش
ماکیا شخصیت مهم انیمه است و ماجرا به طور کامل به هدف ها وی متعلق شده‌است , شخصیت کریم ماکیا که نقش تازه‌ای را در معاش پیدا نموده است که همین معضل تا وسط انیمه جذابیت نیکی را به نمایش گذارده است . نکته زیاد جذاب درمورد شخصیت ماکیا این است که در زمان روایت چالش‌های این شخصیت در معاش بزرگ‌تر میگردند و با خویش وی ترقی می نمایند پیشرفتی که لحظات زیبایی را به نمایش می گذارند . در نقاط ابتدایی انگیزه ماکیا در معاش پاره ای گنگ به حیث می رسد که چه بسا این زمینه سبب می‌گردد که صحنه‌ای نیان لی‌لیا و ماکیا چهره دهد که نقش ماکیا در آن بیش تر است , البته ماجرا خیلی پر سرعت ماکیا را درسمت هدفی مختص سوق میدهد و به خیر و خوبی این شخصیت را به بحران می کشد . گوناگون بودن یورف‌ها یکی‌از دلایلی است که روایت برای پیچیده‌تر کردن ماجرا معاش ماکیا از آن به کار گیری نموده است که اما این مورد به زیبایی نیز به نمایش درآمده است . ماکیا شخصیتی است که به تنهایی جذابیت خاصی را به قصه بیشتر نمیکند و صرفا هدفی که از میانه انیمه به معاش وی طولانی تر می گردد منجر جذابیت این شخصیت شده‌است .

کشف حقیقت در معاش
اریل شخصیتی است که تاثیر مضاعف متعددی در قصه داراست و به نوعی یکی‌از مهمترین شخصیت‌های انیمه است و همین مورد نیز منجر شده‌است که دقت متعددی به وی در ماجرا شود و حتی‌در نقاط نهایی بیشترین اهمیت را پیدا نماید . اریل شخصیت دوچندان عجیبی است , در نقاط ابتدایی شخصیتی بازیگوش است که صرفا اهمیت در معاش خویش را مادرش میداند , البته بعداز این‌که ارتباط فراوان زیبایی در میان وی و ماکیا به‌وجود می‌اید قصه استارت به عوض کردن این شخصیت می کند و با ترقی وی در معاش عقاید این شخصیت عجیب‌تر می گردد به نوعی که چه بسا بعضا از آنها فراوان تعجب آور به حیث می‌رسند . تغییر و تحول رفتاری که در شخصیت اریل به‌وجود میاید احتمال دارد لازم به حیث برسند , البته قصه به صورت جذابی آن‌ را نمایش نمی‌دهد قادر است به یک عذر و بهانه برای رابطه برقرار نکردن مخاطب با این شخصیت شود . ترقی اریل در معاش یکی نکات با اهمیت روایت به شمار می آید که ولی در نقطه آخری نیز به حالت خیر به نمایش در آمده است . تضارب دربین ماکیا و اریل در نقاط ابتدایی فراوان دیدنی است , ولی رفته رفته جذابیت خویش را از دست میدهد . دیتا نیز هم شخصیتی است که نقاط آخرین با اریل رابطه برقرار میکند که بازه زمانی زمان نمایش این ارتباط فراوان کم است و همین زمینه نیز منجر شده‌است که هیچ جذابیتی از این ارتباط نمایش داده نشود .

wallpaper Maquia 2
ماکیا و اریل دو شخصیت با اهمیت ماجرا

در ادامه نجات ملکه
شخصیت‌های فرعی متعددی در انیمه وجود دارا هستند و هریک از آن ها نیز نقش خیر و خوبی را در ماجرا ایفا می نمایند , ولی روایت به قدری به ماکویا و اریل اهمیت داده است که بعضا از این شخصیت‌ها بضاعت و توان ارائه پتانسیل خویش را ندارند . لانگ یکی شخصیت‌های فرعی انیمه است که نقش فراوان نیکی را در قصه ایفا میکند , در نقاط ابتدایی نقش وی پاره ای گنک است , البته بعد از گذشت قصه لانگ یک شخصیت کمکی مضاعف عالی برای ماجرا است و گره‌ای که در انیمه به وجود آمده است را گشوده مینماید . قصه می‌توانست اهمیت بیشتری به ارتباط دربین لانگ و اریل دهد , البته زمان کافی برای انجام آن نیست . لی‌لیا یکی‌از مهم ترین شخصیت‌های قصه است که پتانسیل مضاعف متعددی را نیز دارااست , ولی داستانی که از جانب این شخصیت در انیمه در حالا نمایش است جذابیت متعددی ندارد با این که این قضیه اهمیت دوچندان بالایی نیز در مسئله مهم انیمه داراست .

لی‌لیا حضور چندان متعددی را نیز در انیمه ندارد کلیه این نکات سبب شده‌است که خویش شخصیت لی‌لیا جذابیت متعددی را در ماجرا نداشته باشد و چه بسا ارتباط خیره کننده در بین وی و کریم و مهربان نیز یکی‌از دلایلی است که جذابیت را نیز از وی و نیز از شخصیت کریم و مهربان گرفته است‌ . مهربان شخصیت شجاعی است که برای علاقه خویش هرکاری اضطراری است انجام دهد , ولی گره تناول کردن عاقبت وی و لی‌لیا هم سبب شده‌است که از پتانسیل بی نقص این شخصیت در قصه به کار گیری نشود . بارو یکی‌از شخصیت‌هایی است که حضور زیاد اندکی در ماجرا داراست و شیوه ورود وی در قصه و دیالوگ‌های مرموز و کوتاه وی جذابیت خیر به‌این شخصیت داده است ولی حضور ناچیز وی در ماجرا اذن نمایان شدن این جذابیت را نمی‌دهد . شخصیت‌های فرعی درین انیمه مضاعف می باشند ولی سایر شخصیت‌ها هر مورد برای پیشروی قصه در بخش‌های کوچکی مورد استعمال قرار گرفته‌اند که اما انیمه در استعمال از این شخصیت‌ها فراوان عالی کار نموده است .

قصه عشق و علاقه و تنهایی
روایت انیمه مضمون جالبی تشکیل‌شده و به حالت جذابی نیز به نمایش در آمده است . هر چند در بعضا از نقاط انگیزه دارای اهمیت روایت فراموش میشود , قصه این انیمه صورت مختلفی عشق و علاقه را به متفاوت‌ترین صورت به نمایش می گذارد . بعضا از قسمت‌های انیمه صحنه‌های مازاد و یا این که پاره ای غیر منطقی به نمایش در میایند مثل صحنه جر و مشاجره در میان ماکیا و اریل که در‌این صحنه چه بسا دیالوگ‌های اریل نیز مضاعف تعجب آور به حیث می‌رسند . روایت از دو بخش متعدد تشکیل‌شده شده‌است که بخش نخستین معاش ماکیا و بخش دوم معاش لی‌لیا که نظیر روایت فرعی به نمایش گذارده شده‌است , بخش با اهمیت انیمه از قصه جالبی شامل است و پرش‌های هنگامی انیمه زیاد خوشگل انجام یافته , البته بعضی از این پرش‌ها ممکن است پاره ای مخاطب را سردرگم نماید ولی با این اوصاف جذابیت آن را از در بین نمی‌برد . ماجرا فرعی این انیمه جذابیت چندان خاصی ندارد و همین مسئله منجر شده‌است که شخصیت‌های این بخش نیز دیدنی نباشند . یکی صحنه‌های خیره کننده انیمه سکانسی است که از کریم ومهربان و ماکیا در نسبتاً میانه انیمه پخش می گردد که سوال ها متعددی تولید میکند و چه بسا دیالوگ‌ها در آن دوچندان خیره کننده می باشند و دیگر هیچ اشاره‌ای به آن نمیشود و به نوعی این صحنه بخش مازاد در روایت است . یک کدام از جالب‌ترین نکات این انیمه نگاهی است که ماجرا درمورد عشق و علاقه دارااست و آن را ذره ذره در زمان ماجرا به مخاطب القا می‌نماید .

wallpaper Maquia 3
خانواده دوست داشتنی

پابانی برای پذیرش کردن حزن
یکی مهمترین بخش‌های این انیمه پایان است که‌این پایان به زیباترین صورت ممکن به نمایش گذارده شده‌است . با وجود این که بخش‌های نهایی این انیمه یه خرده نا مرتب و با شتاب با نمایش درآمده است , ولی به نیکی روایت خویش را کامل شدن مینماید و این پایان خیر صرفا روایت بلکه جنبه زیبایی را نیز از تکامل شخصیت‌های خویش به نمایش درآورده است . این انیمه با شخصیت‌های متفاوت خویش قصه جذابی را به حالت زیبایی به نمایش گذارده است , داستانی که ناراحتی و شعف را می تواند به خیر و خوبی به مخاطب خویش القا نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

نقد فیلم فرشتگان چارلی

پ اردیبهشت 25 , 1399
نقد فیلم فرشتگان چارلی جدیدترین ریبوت غیرقابل توقع از سریال ناموفق Charlie ’ s Angels به خیر و خوبی نشان می دهد که چرا تعداد فیلم‌های پیروز و شایان توجه سوار شده بر موج فمینیستی این روزهای هالیوود روز آپ تو دیت درحال کاهش است . الیزابت بنکس تحت عنوان و هنرپیشه فیلم در یکی مصاحبه‌هایش ابلاغ کرده بود که در صورتیکه فیلم ناکامی بخورد به‌این استدلال است که مردان از فیلم‌های اکشنی که یک زن یا این که تنی چند از آنان در راس فیلم قراردارد , استقبال نمی‎‌کنند . این بیانیه از […]
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس