مهناز افشار با تکثیر یک توئیت از بازی در فیلم « مهمانخانه ماه تازه » که مال مشترک جمهوری اسلامی ایران و ژاپن است ابراز ندامت کرد . مهناز افشار درین توئیت از عدم صداقت بعضی از عامل ها فیلم حرف گفته و تغییراتی که سوای اطلاع وی انجام یافته شده‌است .

معذرت خواهی مهناز افشار از طلبه املی مهناز افشار در ورقه فردی خویش با بهانه خواهی از طلبه آملی نوشت : من مهناز افشار از طلبه آملی بابت تکثیر نوشته مضاعف زننده که در باب زنان اهل ایران درج شده بود و اینجانب آن نوشته رو سهواً به آیدی که به اسم ایشون بود نسبت دادم , پوزش طلبی میکنم . حق دیگران و , البته تو محسن تنابنده پشت رمز اینجانب قایم شدی و سبب ساز افترا و تهمت به اینجانب شدی . حق دیگران اینجانب به گردنت .

اعتراض به عدم صادر شدن پروانه ساخت بیشتر فعالیت‌های سینما در هفته نخستین ۹۹ تعطیل بودند و تنها برخی‌ها مبادرت به انجام پیش ساخت , نگارش فیلم نوشت و پیش بردن فرایند فنی باقیمانده اثر ها خویش کردند . محمد عبدی زاده کارگردان سینما از آغاز فیلمبرداری غبار مبارزه با زمینه ایستادگی ۳۴ روزه خرمشهر در اوایل خرداد ماه خبر اعطا کرد . میهن آبی‌رنگ به کارگردانی سید علی فخر موسوی مهیا نمایش شد . در ادامه اعتراض سید امیر سید زاده درباره ی کارایی اداره سینمایی بر طبق ندادن پروانه ساخت به دو اثر سینمایی وی و متضررشدنش , ارتباط […]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس